کنسرت خیریه "فرزاد میلانی" به نفع موسسه کودکان مبتلا به سرطان (محک)
زمان: پنجشنبه 9 مرداد 93 (ساعت 21:00 تا 22:30)
مکان: سالن بیمارستان محک
نشانی: میدان اقدسیه- ابتدای بزرگراه ارتش- سه راه ازگل- بلوار شهید مژدی- بلوار محک- موسسه خیریه و بیمارستان محک
فروش بلیت:   09212383013   / 
www.iranconcert.com

 

 


Listen to  Farzad Milani on: